ZLEPŠENÍ KVALITY INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ VÝBĚREM VHODNÉHO ŘEDIDLA EJAKULÁTU

Autoři: Ing. Jan Beran, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Martina Doležalová, Ing. Renata Toušová, CSc.
ISBN : 978-80-213-2537-1 Rok: 2014
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: „S“ grantu MŠMT a NAZV č. QJ1210109.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je podat systémově utříděný a ověřený přehled informací o používaných ředidlech spermatu býků. Metodika má přispět ke zlepšení kvality inseminačních dávek býků cestou optimalizace postupů zpracování ejakulátu býků, zejména výběrem vhodného ředidla.
Odkaz ke stažení