TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI ANTHELMINTIK POUŽÍVANÝCH V CHOVECH OVCÍ POMOCI METOD IN VIVO

Autoři: Ing. Štěpánka Scháňková, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., doc. Ing. Ivana Jankovská, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2411-4 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QI111A199
Cíl metodiky: Endoparazité patří k hlavním problémům chovatelů ovcí a ročně způsobují celosvětově velké finanční ztráty. Zvláště nebezpečné jsou hlístice druhů Haemonchus contortus, případně Oesophagostomum columbianum. Další druhy endoparazitů mohou způsobovat závažná onemocnění, především u mláďat. Základem preventivních opatření při likvidaci těchto hlísti u ovcí je podávání anthelmintik. V posledních letech se však účinné látky nejběžnějších skupin anthelmintik (benzimidazoly, imidazothiazoly, makrocyklické laktony) stávají neúčinnými, zvláště při časté a nesprávné aplikaci. Bohužel, tento jev byl zaznamenán i mezi ovcemi chovanými v České republice. Za účelem zjištění rezistence cizopasníků na aplikovaná antiparazitika byla vyvinuta celá řada testů především pro laboratorní využití. Hlavním cílem této metodiky je seznámit chovatele s aplikovanou in vivo metodou, k průkazu nižší účinnosti léčiv, která se může snadno vyskytnout i v jejich stádě ovcí. Metodika je dále doplněna obecnými informacemi o rezistenci a poukazuje na rozšíření gastrointestinálních hlístic ovcí (GI hlístic) v podmínkách ČR.
Odkaz ke stažení