ŘÍZENÍ MIKROKLIMA V CHOVU PRASAT II

Autoři: Doc. Ing. Roman Stupka, CSc., Ing. Karel Líkař, Ph.D., Doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2401-5 Rok:2014
 RIZENI-MIKROKLIMA-V-CHOVU-PRASAT-II Vypracováno v rámci řešení projektu: 21320/1322/320-9.
Cíl metodiky: Cíl metodiky směřuje k chovatelům, projektantům a orgánům veterinárního dozoru. Navazuje na Metodiku I (LÍKAŘ et al., 2013) a přehledně dokládá, jakými prostředky lze navrhnout ve stájích prasat takové stájové mikroklima, které vytvoří zvířatům optimální podmínky pro dosažení maximální užitkovosti.
Odkaz ke stažení