METODIKA PRŮZKUMU HYDROPEDOLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ÚZEMÍ OVLIVNĚNÉM VODNÍ EROZÍ

Autoři: prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.; Ing. Antonín Nikodem, Ph.D.; Ing Ondřej Jakšík, Ph.D.; Ing. Aleš Klement, Ph.D.; Ing. Miroslav Fér, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2601-9 Rok: 2015
 METODIKA-PRUZKUMU-HYDROPEDOLOGICKYCH-PODMINEK-NA-UZEMI-OVLIVNENEM-VODNI-EROZI Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QJ1230319 „Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území“
Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout návod jak postupovat při průzkumu hydropedologických podmínek na svažitých územích, kde byla půda modifikována vodní erozí. Součástí metodiky je návrh umístění pozorovacích bodů, metod vhodných pro stanovení hydraulických vlastností a postupů při hodnocení jejich prostorové a časové variability.
Odkaz ke stažení