CHOV RAKŮ V AKVÁRIÍCH

Autor: Ing. Jiří Patoka, DiS.
ISBN : 978-80-213-2249-3 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu  č. MSM 6046070901
Cíl metodiky: Jako zástupci velkých akvatických bezobratlých makrofágů jsou raci nepostradatelnou složkou vodních ekosystémů a mnoho větších druhů je chováno v akvaristických hobby chovech i v produkční akvakultuře (Crandall & Buhay, 2008). Raci jsou také často využíváni jako bioindikátoři (Kozák et al., 2002; Füreder et al., 2003) a nacházejí uplatnění v laboratořích jako modelové organizmy (Vogt, 2008). Pro laboratorní účely jsou raci chováni a odchováváni nejčastěji v akváriích a menších nádržích. Tato práce uvádí metodické postupy pro akvarijní chov a odchov všech tří čeledí raků (Astacidae, Cambaridae a Parastacidae).
Odkaz ke stažení