VYUŽITÍ MODIFIKOVANÝCH KALIBRAČNÍCH VZORKU SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM ZÁKLADNÍCH SLOŽEK PŘI KALIBRACI IR PŘÍSTROJŮ PRO KONTROLU SLOŽENÍ MLÉKA

Autoři: Ing. Ondřej Elich, Ing. Martina Švejcarová, Ing. Petr Roubal, CSc., Ing. Markéta Borková, Ph.D., Doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., Ing. Kateřina Hejtmánková, Ing. Vladimír Pivec, CSc.
SVS/2012/043482-G Rok: 2012
 Vyuziti modifikovanych kalibracnich vzorku Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: MŠMT MSM 2B08072, MZe ČR RO0512
Cíl metodiky:

Cílem metodiky bylo vyvinout a optimalizovat přípravu standardů s rozšířeným kalibračním rozsahem základních složek mléčné sušiny pro zajištění přesnosti měření IR analyzátorů mléka. Tato modifikace složení kalibračních vzorků umožní standardizovat proces kalibrace a zajistí zvýšení věrohodnosti výsledků při kontrole složení mléka pro účely kontroly užitkovosti, proplácení mléka a pro technologické účely v mlékařských laboratořích.

Odkaz ke stažení