ŘEPKA OZIMÁ INOVACE – PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGIE

Autoři: Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Jiří Šimka, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Doc. ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Helena Zukalová, CSc.
ISBN : 978-80-213-2382-7 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 81147.
Cíl metodiky: Cílem předložené metodiky je inovovat a optimalizovat pěstitelskou technologii řepky ozimé. Jednotlivé vstupy účelně přizpůsobit nejenom stavu porostu (hustotě a síle rostlin), ale také podmínkám prostředí (vláha). Metodika vychází z již osvědčených a do praxe zavedených poznatků. Inovovaná pěstitelská technologie řepky ozimé je určena zemědělské prvovýrobě a pracovníkům ve službách. Může být vhodnou pomůckou pro menší pěstitele, agronomy zemědělských podniků, zemědělské poradce, studenty i širokou zemědělskou veřejnost. Své uplatnění najde i při výchově budoucích zemědělských odborníků. Získané poznatky mají pomoci agronomům správně se rozhodovat při aplikaci růstových regulátorů (azolů) v podzimním a jar-ním období, podpořit růst kořenů a zvýšit výnosy aplikací dusíku v pozdním podzimu a účelně aplikovat fungicidy dle diagnostiky hlízenky obecné. Při zpracování této metodiky bylo využito nových poznatků při pěstování řepky ozimé, které jsou podložené několikaletými maloparcelkovými a poloprovozními pokusy.
Odkaz ke stažení