ŘEPA CUKROVÁ – PĚSTITELSKÝ RÁDCE

Autoři: Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jaroslav Urban, Ph.D., Ing. Lucie Bečková, Ph.D., Ing. Jan Valenta
ISBN :978-80-87111-00-0 Rok: 2007
  Metodika byla vypracována v rámci řešení výzkumného záměru MSM č. 6046070901.
Cíl metodiky: Předkládaná, ve stručné podobě zpracovaná metodika technologie pěstování cukrové řepy si klade za cíl předložit odborné veřejnosti nejzákladnější poznatky potřebné pro její úspěšné pěstování v ČR. Předkládaná metodika pěstování cukrové řepy je určena nejen zemědělské prvovýrobě, ale i pracovníkům ve službách využívaných při jejím pěstování a zpracování. Může být vhodnou pomůckou rovněž pro menší pěstitele, také pro agronomy středních podniků, zemědělské poradce atd. Své uplatnění najde i při výchově budoucích zemědělských odborníků na pěstování rostlin.
Odkaz ke stažení