RANÉ BRAMBORY – PĚSTITELSKÝ RÁDCE

Autoři: Prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., Ing. Petr Dvořák, Ing. Ervín Hausvater, CSc., Václav Mottl, Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Josef Zavadil, CSc.
ISBN : 978-80-903522-9-2 Rok: 2007
  Metodika byla vypracována v rámci řešení výzkumného záměru MSM č. 6046070901.
Cíl metodiky: Předkládaná, ve stručné podobě zpracovaná metodika technologie pěstování raných brambor si klade za cíl předložit odborné veřejnosti nejzákladnější poznatky potřebné pro jejich úspěšné pěstování v ČR. Předkládaná metodika pěstování raných brambor je určena nejen zemědělské prvovýrobě, ale i pracovníkům ve službách využívaných při jejich pěstování, tržní úpravě a zpracování. Může být vhodnou pomůckou rovněž pro menší pěstitele, zemědělské poradce apod. Své uplatnění najde i při výchově budoucích zemědělských odborníků v oboru pěstování rostlin.
Odkaz ke stažení