PĚSTITELSKÁ TECHNOLOGIE MÁKU PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Autoři: Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., Ing. Miroslava Hájková, Ing. Jiří Havel, CSc., Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Eva Plachká, Ph.D., Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2429-9 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 92106.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je přispět k rozvoji ekologického hospodaření a přispět k rozšíření nabídky tržní ekologické produkce tuzemské provenience prostřednictvím postupů umožňujících ekologické pěstování, zvýšení efektivity a stabilizace produkce máku setého (Papaver somniferum, L.) na větších plochách. Metodika je určena zejména ekologickým pěstitelům a poradcům, dále pak posluchačům zemědělských středních a vysokých škol stejně jako širší odborné veřejnosti a dalším zájemcům o alternativní produkční postupy šetrné k životnímu prostředí.
Odkaz ke stažení