KOREKCE HNOJENÍ SLUNEČNICE DUSÍKEM NA ZÁKLADĚ OBSAHU Nmin V PŮDĚ

Autoři: Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Pavel Svoboda, Ing. Petr Škarpa, Ph.D., Ing. Helena Zukalová, CSc.
ISBN : 978-80-7427-055-0 Rok: 2010
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 81271.
Cíl metodiky: Cílem předložené metodiky je na základě výsledků výzkumu podat základní informace o obsahu Nmin v půdě u slunečnice roční. Získané informace o stavu zásobenosti půdy dusíkem zohlednit při výpočtu celkové dávky dusíku na plánovanou produkci nažek. Tímto postupem se zamezí znečištění podzemních, nebo povrchových vodních zdrojů dusičnany.
Odkaz ke stažení